header

Algemene Voorwaarden Opleidingen Thetahealing

 • Cursist is zelf geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar handelen, zowel tijdens de opleidingen als daarbuiten.
 • Cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces.
 • Healing2BU is niet verantwoordelijk voor het handelen en de gevoelens van de cursist.
 • Als de cursist plotseling verhinderd is om de opleiding te volgen laat hij/zij dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijkheid:

 • De deelnemer dient alles wat in de lessen wordt ingebracht door medestudenten en docent, zowel vragen als voorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet naar buiten te brengen. Alleen op deze manier kan een open uitwisseling gegarandeerd worden waarbij de privacy van mede deelnemers en docent volledig wordt gerespecteerd.
 • Met schriftelijke en mondelinge informatie die het opleidingsinstituut en de docent ontvangt wordt conform de wettelijke eisen vertrouwelijk en professioneel omgegaan.
 • Noch de lesstof, noch het lesboek mag worden gekopieerd of doorgegeven worden aan derden.

Opleidingen algemeen:

 • In de prijs van de opleiding zit het schriftelijke lesmateriaal, de koffie, de thee en de versnaperingen over de gehele dag inbegrepen.
 • De lesdag begint tussen 9.00 uur en 10.00 uur, afhankelijk van de opleiding en eindigt rond 17.00 en 17.30 uur. Gelieve op tijd aanwezig te zijn. Een kwartier voor aanvang is de lesruimte geopend.
 • Zorg voor prettig zittende kleding en indien gewenst warme sokken of pantoffels.
 • De opleiding gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen! Bij minder dan twee aanmeldingen heeft Healing2BU het recht om de opleiding te verschuiven naar een later tijdstip. U krijgt dan uw aanbetaling terug.

Betaling- en annuleringsregels opleidingen:

 • Na aanmelding is er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, beginnende op de dag van aanmelding.
 • De aanbetaling, aangegeven op de factuur, is niet restitueerbaar.
 • Let op! Alleen aanmelden via het formulier is niet voldoende.
 • Als 3 weken, na aanmelding via het formulier, de aanbetaling nog niet binnen is, vervalt automatisch de aanmelding.
 • Alleen op binnenkomst van de (aan)betaling is de plaats gereserveerd.
 • Graag bij de overschrijving vermelden: Naam, naam opleiding en datum.
 • Het resterend bedrag dient uiterlijk op de eerste dag van de opleiding voldaan te zijn.
 • Rekeningnummer: NL87 RABO 0119 0642 43 t.n.v. Healing2BU.
 • Voor betalingen vanuit het buitenland:
  IBAN: NL87 RABO 0119 0642 43 – BIC: RABONL2U.
 • Door het versturen van het inschrijvingsformulier via de website en de ontvangst van de aanbetaling is de inschrijving definitief. Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.
 • Bij annulering vanuit de cursist is de volgende regel van toepassing:
  Tot uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 20% van het resterende bedrag, geretourneerd.
 • Bij annulering vanuit Healing2BU wordt het volledige bedrag geretourneerd. Dit bedrag zal terugbetaald worden binnen 3 werkdagen na het schriftelijk kenbaar maken van de annulering. Annulering vanuit Healing2BU zal in ieder geval plaats vinden als minder dan twee deelnemers zijn (hiervan krijgen de ingeschreven deelnemers 4 dagen van tevoren bericht), bij ziekte van de cursusleider en andere, buiten de macht van Healing2BU, liggende redenen.
 • In situaties van evidente overmacht behoud Healing2BU het recht om datum en locatie van opleidingen te veranderen.

Eigendomsrecht:

 • Noch de lesstof, noch het lesboek mag worden gekopieerd of gegeven worden aan derden.
 • Het copyright berust bij THiNK.