header

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Healing2BU:

Cliënten dienen, bij twijfel, eerst een bezoek aan een reguliere arts te brengen.

Als je onder doktersbehandeling bent, geef dit dan voorafgaande aan de behandeling aan.

Behandeling bij een bepaalde ziekte kan eventueel wel, maar dan alleen met toestemming van de behandelend arts en/of specialist.

Medicijngebruik dien je vooraf te melden.

Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt en/of openbaar gemaakt.

Healing2BU is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel, in welk opzicht dan ook, aan het lichaam, naar aanleiding van een door mij uitgevoerde behandeling.

Healing2BU is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Betaling dient gelijk na de behandeling, contant of via pin plaats te vinden. Bij voorkeur gepast betalen. Gezien de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed worden door bepaalde zorgverzekeraars hebben particulieren de mogelijkheid om via factuur te betalen. De betalingstermijn is direct na ontvangst van de factuur en u ontvangt hiervoor in de e-mail bij uw factuur een iDeal link.

Bij verstrijken van deze termijn zal er een herinnering van de factuur worden verstuurd. Mocht betaling nadien nog uitblijven dan is Healing2BU genoodzaakt de vordering uit handen te geven via een incassobureau.

Voor trajecten wordt gebruik gemaakt van een SEPA incasso; automatische incasso de betaling wordt geïncasseerd. Dit kan in Europese landen.

Bij annulering of verzetten van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang, is Healing2BU genoodzaakt 50% van de kosten voor de behandeling van 1 uur in rekening te brengen.

In geval van overmacht houdt Healing2BU zich ten alle tijden het recht voorbehouden om de afgesproken behandeling te annuleren en op te schorten naar een ander tijdstip.

Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor contant geld.